DARBO SU ELEKTRA UGDYMO SISTEMA

projektavimas, konsultavimas ir įgyvendinimas fizikos klasėms


Tarptautine patento paraiška
PCT / CZ2018 / 000027 (Patent No. 307610 CZ)

Basic Electrical LAboratory
BELA


MOKYTOJO PASKIRSTYMO DĖŽUTĖ


PASUKAMAS ELEKTROS LIZDAS SU MAITINIMO ŠALTINIU SELV 3W


ĮTRAUKIAMA DARBO VIETA

Kaip veikia sistema?

Kiekvienas moksleivis turi savo saugų maitinimo šaltinį SELV 3W. Atsitikus trumpam jungimui ar kitoms situacijoms, nėra įtakos kitoms moksleivių darbo vietoms.

PRIEŠ

TRUMPIEJI JUNGIMAI dėl netinkamai parinktų elementų
ĮRANGOS PAŽEIDIMAI dėln etinkamų komponentų sujungimo
DARBO VIETŲ SĄVEIKAVIMAS - per didelis energijos šaltinio perkrovimas paveikia visą sistemą klasėje
NEVIENODAS ĮTAMPOS PASISKIRSTYMAS klasės priekyje ir gale
NUDEGIMO PAVOJUS, kai moksleivių darbo vietos priklauso nuo centrinio šaltinio

PO

TRUMPAM JUNGIMUI ATPARŪS MAITINIMO ŠALTINIAI – moksleivių darbo vietos nesąveikauja viena su kita
SAUGIOS DARBO VIETOS ir maitinimo šaltinių apsauga bandymų metu prijungus netinkamus komponentus
Panašios mokytojų ir mokinių darbo vietos – BEĮTAMPOS PRARADIMO
SAUGUS MAITINIMO ŠALTINIS (SELV 3W), prijungiamas pasukamoje stalo rozetėje

Nuorodos

Do you have any question ?